Υπόγειο πάρκινγκ επί της πλατείας Αντωνίου, 94 θέσεων. Η λειτουργία του είναι αυτοματοποιημένη με δυνατότητα εξυπηρέτησης για μηνιαίους πελάτες, για πελάτες με χρονοχρέωση και για περιστασιακούς πελάτες (ωριαία χρέωση).

Tηλέφωνο: 24310 38946

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search