Υπέργειο πάρκινγκ επί της οδού Κανούτα, 40 θέσεων. Η λειτουργία του είναι μηχανογραφημένη και εξυπηρετεί περιστασιακούς πελάτες μόνο, λόγω της μικρής χωρητικότητάς του.

Tηλέφωνο: 24310 30612

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search