Ανακοινώσεις

Home/Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2014

ΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ                                                 Τρίκαλα  05/06/2014

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                             Αρ.  Πρωτ:94

(΄΄Αστική Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων)

Απ. Ιακωβάκη  5

42100  Τρίκαλα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68310/33/Β/09/05

Τηλ.:2431063221

Fax.:2431063224

e-mail:astikana@gmail.com

 

 
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 
Των  μετόχων  της  Ανώνυμης   Εταιρείας
΄΄Αστική  Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων
σε  Τακτική  Γενική  Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68310/33/Β/09/05
     Καλούνται,  σύμφωνα  με  το  νόμο 

Περισσότερα

Πρόσκληση Έκτακτη Γενική Συνέλευση 24-03-2014

ΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ                                                 Τρίκαλα  12/03/2014

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                             Αρ. Πρωτ: 56

(΄΄Αστική Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων)

Απ. Ιακωβάκη  5

42100  Τρίκαλα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68310/33/Β/09/05

Τηλ.:2431063221

Fax.:2431063224

e-mail:astikana@gmail.com

 

 
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 
Των  μετόχων  της  Ανώνυμης   Εταιρείας
΄΄Αστική  Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων
σε  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68310/33/Β/09/05
     Καλούνται,  σύμφωνα  με  το 

Περισσότερα

Πρόσκληση Τακτική Γενική Συνέλευση- 2013 Αστική Ανάπτυξη

ΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ                                                                                                                                      Τρίκαλα  03/06/2013

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                                                                                                            Αρ.  Πρωτ: 127

(΄΄Αστική Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων)

Απ. Ιακωβάκη  5  

42100  Τρίκαλα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68310/33/Β/09/05

Τηλ.:2431063221

Fax.:2431063224

e-mail:astikana@gmail.com

  
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 Των  μετόχων  της  Ανώνυμης   Εταιρείας
΄΄Αστική  Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων
σε  Τακτική  Γενική  Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68310/33/Β/09/05
     Καλούνται, 

Περισσότερα