ΛΟΙΠΑ

Home/ΛΟΙΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

ΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ                                                 Τρίκαλα  04/05/2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                             Αρ. Πρωτ: 93

(΄΄Αστική Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων)

Απ. Ιακωβάκη  5

42100  Τρίκαλα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68310/33/Β/09/05

Τηλ.:2431063221

Fax.:2431063224

e-mail:astikana@gmail.com

 

 
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Των  μετόχων  της  Ανώνυμης   Εταιρείας
΄΄Αστική  Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων
σε  Ετήσια  Τακτική  Γενική  Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68310/33/Β/09/05
     Καλούνται,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  καταστατικό,  οι  μέτοχοι  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  ΄΄Αστική  Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων  σε Ετήσια Τακτική  Γενική  Συνέλευση  στις

Περισσότερα