«Αστική Ανάπτυξη» Τρικάλων

Σκοπός της «Αστικής Ανάπτυξης» Τρικάλων, πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Πάρκιγκ (Δ.Ε.Π.Α.), είναι:

 • η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας και
 • η εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων.

Η Δ.Ε.ΠΑ. ιδρύθηκε στις 01-07-2003. Η οργάνωση της Επιχείρησης άρχισε στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2003 και ξεκίνησε την κανονική της λειτουργία στις 01-01-2004.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η «Αστική Ανάπτυξη» Τρικάλων έχει αναλάβει την εκμετάλλευση των υπαρχόντων υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, την εκπόνηση μελετών και κατασκευή υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, την μελέτη, την κατασκευή και την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά πάρκα) και κάθε άλλη δραστηριότητα που συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας στους παρακάτω χώρους.
Α. Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης

parking_Kanouta

1. Πάρκιγκ Κανούτα

Υπέργειο πάρκινγκ επί της οδού Κανούτα, 40 θέσεων. Η λειτουργία του είναι μηχανογραφημένη και εξυπηρετεί περιστασιακούς πελάτες μόνο, λόγω της μικρής χωρητικότητάς του.

Tηλέφωνο: 24310 30612

parking_plateia_Antwniou

2. Πάρκιγκ Πλ. Αντωνίου

Υπόγειο πάρκινγκ επί της πλατείας Αντωνίου, 94 θέσεων. Η λειτουργία του είναι αυτοματοποιημένη με δυνατότητα εξυπηρέτησης για μηνιαίους πελάτες, για πελάτες με χρονοχρέωση και για περιστασιακούς πελάτες (ωριαία χρέωση).

Tηλέφωνο: 24310 38946

parking_diakastirion

3. Πάρκιγκ Δικαστηρίων

 

Υπόγειο πάρκινγκ επί της πλατείας Δικαστηρίων, 132 θέσεων. Η λειτουργία του είναι αυτοματοποιημένη με δυνατότητα εξυπηρέτησης για μηνιαίους πελάτες, για πελάτες με χρονοχρέωση και για περιστασιακούς πελάτες (ωριαία χρέωση).

Tηλέφωνο: 24310 71080

parking_nosokomeio

4. Πάρκιγκ Νοσοκομείου

Υπέργειο πάρκινγκ επί της οδού Θήρας (όπισθεν Νοσοκομείου) 110 θέσεων

Tηλέφωνο:

Β. Κατασκευή και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης

 1. Οδός Κανούτα (υπόγειο πάρκινγκ)
 2. Οδός Όθωνος (Πλατεία ΚΤΕΛ) (υπόγειο πάρκινγκ)
 3. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης  έναντι Νομαρχίας (υπόγειο πάρκινγκ)
 4. Χώρος επί της οδού Θήρας όπισθεν Νοσοκομείου (υπόγειο πάρκινγκ)
 5. Τις οδούς 28ης Οκτωβρίου και Ηρώων Αλβανικού Μετώπου από τις οδούς 21ης Αυγούστου έως Κολοκοτρώνη (υπόγειο πάρκινγκ)
 6. Πλατεία Βουβής (υπόγειο πάρκινγκ)
 7. Πλατεία παραπλεύρως φυλακών (υπόγειο πάρκινγκ)
 8. Εθνικό Στάδιο (υπόγειο πάρκινγκ)
 9. Πλατεία Πούλιου – Σιδηροδρομικός Σταθμός (υπόγειο πάρκινγκ)
 10. Πλατεία Αγρότισσας (υπόγειο πάρκινγκ)
 11. Υπόγειος χώρος κτηρίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Γ. Κατασκευή και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 1. Την οροφή του 1ου Τ.Ε.Λ.
 2. Έκταση 128 στεμμάτων περίπου που βρίσκονται στο συνοικισμό  Άγιοι Απόστολοι.

Πληροφορίες: Απ. Ιακωβάκη 5, Τηλ.: 24310 63221, Fax: 24310 63224

Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τρικάλων – (Θητεία 2013-2014)

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Αναπληρωματικοί
Πρόεδρος: Γιαννούλας Βάιος
Αντιπρόεδρος: Τσίνας Δημήτριος Μπίχτας Θεόδωρος
Μέλη: Αναστασίου Χρήστος Μπαλοδήμος Γεώργιος
Δημότες: Κολώνας Ευάγγελος Παπανικολάου Γεώργιος
Τζιώκας Θεόδωρος Βράντζας Νικόλαος
Αλεξίου Αχιλλέας Κυρίτσης Χρυσόστομος
Μαντέλλος Βασίλειος Σακκάς Στέφανος του Λάμπρου
Κωστούλας Απόστολος Σαμαράς Ευάγγελος
Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.: Ντούβλης Γεώργιος Τσιάρα Αρετή

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search