Πρόσκληση Έκτακτη Γενική Συνέλευση 24-03-2014

Home/Ανακοινώσεις/Πρόσκληση Έκτακτη Γενική Συνέλευση 24-03-2014

ΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ                                                 Τρίκαλα  12/03/2014

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                             Αρ. Πρωτ: 56

(΄΄Αστική Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων)

Απ. Ιακωβάκη  5

42100  Τρίκαλα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68310/33/Β/09/05

Τηλ.:2431063221

Fax.:2431063224

e-mail:astikana@gmail.com

 

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

Των  μετόχων  της  Ανώνυμης   Εταιρείας

΄΄Αστική  Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων

σε  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68310/33/Β/09/05

     Καλούνται,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  καταστατικό,  οι  μέτοχοι  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  ΄΄Αστική  Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων  σε  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  στις 24 Μαρτίου  2014  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  13:00     μ.μ.  στα  γραφεία της  εταιρείας επί  της  οδού  Απ. Ιακωβάκη  5  Τρίκαλα, με  μοναδικό  θέμα  ημερήσιας  διάταξης:

1.  Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας viagra gofeminin κατά του μη

καταβληθέντος μετοχικού Κεφαλαίου,ύψους1.440.000,00 € με

αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 144.000,00 €

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ  ΒΑΪΟΣ