Πρόσκληση Έκτακτη Γενική Συνέλευση 24-03-2014

 In Χωρίς κατηγορία

ΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ                                                 Τρίκαλα  12/03/2014

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                             Αρ. Πρωτ: 56

(΄΄Αστική Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων)

Απ. Ιακωβάκη  5

42100  Τρίκαλα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68310/33/Β/09/05

Τηλ.:2431063221

Fax.:2431063224

e-mail:astikana@gmail.com

 

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

Των  μετόχων  της  Ανώνυμης   Εταιρείας

΄΄Αστική  Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων

σε  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68310/33/Β/09/05

     Καλούνται,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  καταστατικό,  οι  μέτοχοι  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  ΄΄Αστική  Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων  σε  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  στις 24 Μαρτίου  2014  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  13:00     μ.μ.  στα  γραφεία της  εταιρείας επί  της  οδού  Απ. Ιακωβάκη  5  Τρίκαλα, με  μοναδικό  θέμα  ημερήσιας  διάταξης:

1.  Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας viagra gofeminin κατά του μη

καταβληθέντος μετοχικού Κεφαλαίου,ύψους1.440.000,00 € με

αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 144.000,00 €

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ  ΒΑΪΟΣ

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search